AnyManga.com » Chameleon Jail Manga (Volume 2)   

Manga Info

Info: 2 volume, 6 chapter, 1 page
Author(s): Kazuhiko Watanabe, Takehiko Inoue

The Authors' Manga

Author: Takehiko Inoue
Genre: Shounen, Sports

Read Online Also

Author: Mai Tsurugina, Yukai Asada
Genre: Comedy, Mystery, Seinen
Author: Masaki Okayu, Rin Sanada
Genre: Comedy, Ecchi, Romance, School Life, Seinen...

Useful Tips

  1. Click on image to view next page or press the next (back) button
  2. Use CTRL key plus + or - to scale everything up or down
  3. If you have a wheel mouse, hold down the CTRL key and use the wheel to scale the page
  4. Use CTRL key plus 0 (zero) to return to the original page size