AnyManga.com » Joshikousei Kagishi Saki Manga (Volume 2)   

Manga Info

Info: 2 volume, 1 chapter, 3 page
Author(s): Motoichi Adachi, Ryo Hazuki
Genre: Ecchi, Seinen, ...

Useful Tips

  1. Click on image to view next page or press the next (back) button
  2. Use CTRL key plus + or - to scale everything up or down
  3. If you have a wheel mouse, hold down the CTRL key and use the wheel to scale the page
  4. Use CTRL key plus 0 (zero) to return to the original page size