AnyManga.com » Otona Pink Manga (Volume 1)   

Manga Info

Info: 1 volume, 4 chapter, 1 page
Author(s): Zakuri Sato

Read Online Also

Author: Miki Aihara, Maki Usami, Kamaro Kikuchi, Aiko Natsume, Shin Kawamaru, Yukio Kanesada
Genre: Romance, Shoujo
Author: Maki Usami
Genre: Romance, Shoujo

Useful Tips

  1. Click on image to view next page or press the next (back) button
  2. Use CTRL key plus + or - to scale everything up or down
  3. If you have a wheel mouse, hold down the CTRL key and use the wheel to scale the page
  4. Use CTRL key plus 0 (zero) to return to the original page size